15 lat w kołchozie…15 lat pracy dla IV Rzeszy!

Znajdują się w Polsce zdrajcy, którzy przynależność do jewrokołchozu chcą wpisać do konstytucji RP. Ich tatusiowie niegdyś wpisywali do konstytucji wieczną przyjaźń do ZSRR. A co z suwerennością, a co z wprowadzeniem obłędnych zwyczajów kulturowych, a co z przejęciem milionów wykształconych w Polsce Polaków pracujących dla IV Rzeszy, a co z likwidacją dobrych przedsiębiorstw polskich przy równoczesnym rozwoju takich samych firm niemieckich,  a co z przejęciem banków itd ,itp
Te informacje stanowią temat tabu, a w zamian dokonuje się różnorakich manipulacji np w postaci wywieszania tabliczek jakoby ta droga, ten most, który powstał zawdzięczamy UE. Kiedyś wmawiano i to też skutecznie, że tylko wspólnota państw socjalistycznych na czele z ZSRR gwarantuje Polsce rozwój, a nawet istnienie. Też hucznie i z przytupem organizowano kolejne rocznice Rewolucji Październikowej, podobnie jak dziś rocznicę wstąpienia do zdegenerowanej UE.

Dr Friedrich Gollert, Untersturmführer SS w grudniu 1944 roku  („Raport końcowy gubernatora dystryktu warszawskiego”) pisał:

Idea europejska jest szeroko rozpowszechniona wśród narodu polskiego. Dotychczas jednak Polacy obawiali się stale, że nie będzie dla nich miejsca w tej zjednoczonej Europie. Jeśli teraz damy im nadzieję, że w tej nowej Europie będą mogli prowadzić i rozwijać życie zgodnie ze swym charakterem i kulturą, to właśnie obecnie w III Rzeczypospolitej przeważająca większość narodu polskiego przyjmie tę politykę niemiecką z największym zrozumieniem. Z biegiem czasu będzie się też stawało sprawą coraz bardziej oczywistą, że w interesie Zachodu Rzesza niemiecka musi być politycznym, gospodarczym, duchowym i kulturalnym ośrodkiem tej przyszłej Europy.”

W cytowanym fragmencie specjalnie zamieniłem  określenie Generalna Gubernia na III Rzeczpospolita, by wykazać jak współczesna retoryka niemieckich mediów oraz niektórych polityków nawiązuje do stylu i meritum propagandy hitlerowskiej.

 

 

This entry was posted in Historia. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *